Thursday, September 27, 2012

ana-ana ae

Beberapa fenomana penampakan awan yang aneh dan unik.

Awan Unik 1


Awan Unik 2

Awan Unik 3

Awan Unik 4

Awan Unik 5

Awan Unik 6

Awan Unik 7

Awan Unik 8

Awan Unik 9


Awan Unik 10

Awan Unik 12

Awan Unik 13

Awan Unik 14

Post a Comment